پروژه‌ها

خط سوم انتقال برق ایران و ارمنستان

ساخت خط انتقال 400 کیلوولت ایران و ارمنستان و پست برق فرعی (پروژه نوروان 20/220/400 کیلو ولت)

نیروگاه برق 320 مگاواتی دبیس عراق

مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه توربین گازی 230 مگاواتی.

پست برق 220 کیلو ولت امترا تانزانیا

طراحی، تهیه و اجرا پست برق فرعی 33/220 کیلوواتی در نیروگاه برق امتِرا - تانزانیا.

گندله سازی خراسان

ساخت سازه‌های نگهدارنده

پروژه 700 & 300 Unit-NGL

تامین سینی کابل و ملحقات

پست تاریخانه دامغان

ساخت سازه‌های پایه تجهیزات و گنتری پست 36 کیلوولت تاریخانه

پست بهارستان

ساخت سازه های پایه تجهیزات و گنتری و سازه‌های نگهدارنده کابل پروژه پست 36 کیلوولت شهرک صنعتی بهارستان

پتروشیمی خارک

ساخت سینی و نردبان کابل PRG پروژه پتروشیمی خارک

پتروشیمی کرمانشاه

ساخت سازه‌های نگه دارنده کابل فاز دوم مجتمع پتروشیمی کرمانشاه